חקלאות

החטיבה החקלאית

החטיבה החקלאית אמונה על נטיעתם ועיבודם של פרדסי ומטעי יכין בפריסה ארצית נרחבת ובהיקף של אלפי דונמים. בתמהיל הגידולים החקלאיים של הקבוצה ניתן למצוא בעיקר הדרים לסוגיהם (תפוזים, אשכוליות, קלמנטינות) וכן גידולים נוספים בהם: אבוקדו (אטינגר, פוארטה, האס, נבל, ריד, חורשים וארדיט), אפרסמון (טריומף), ליצ'י וסוגים שונים של ירקות.

 

צוות האגרונומים, מנהלי הפרדסים והעובדים החקלאיים של החטיבה שוקד ללא לאות על יישום ופיתוח פתרונות חקלאיים מתקדמים, והקבוצה הנה חלוצה בהטמעת טכנולוגיות חדשות - בעיקר בתחום העיבוד וההשקיה.

 

קבוצת יכין ישראל רואה עצמה מחויבת לפעול לקידום התעשייה החקלאית בישראל והתאמתה לאתגרי העתיד, ואנו נמצאים בתהליכי בחינה מתמדת של זנים חדשים וטכנולוגיות חקלאיות חדשניות תוך מיקסום הידע החקלאי הרב שנצבר בקבוצה לאורך עשרות שנים.