אודותינו

אודות הקבוצה

יכין נוסדה בשנת 1927 על ידי ההסתדרות הכללית של עובדי ארץ ישראל והיא אחת מהחברות הוותיקות בישראל. החברה הוקמה בעקבות העלייה הרביעית, במטרה לתת פתרון לצורך הלאומי לייצר מקומות תעסוקה לעולים, תוך פיתוח יישובים עבריים חדשים ותמיכה בפעילותם החקלאית להגשמת החזון הציוני.

 

לאורך השנים יכין הובילה וקידמה את המפעל הציוני החל מהכשרת הפועלים, המשך בעיבוד הקרקעות, פיתוח שיטות הגידול, הקטיף והאריזה וכלה בניהול מפעלי התעשייה החקלאית ושיווק התוצרת החקלאית בארץ ובחו"ל. יכין חלשה על למעלה מרבע מייצור ההדרים בישראל ועיבדה פרדסים בהיקף של כ-60 אלף דונמים. פעילותה החקלאית הענפה הביאה לפיתוח מסחרי, התיישבותי ותעשייתי ניכר בשנותיה הראשונות של המדינה ובעשורים הראשונים לאחר הקמתה.

 

בשנת 1952 אוחדה פעילותה של יכין עם פעילות חק"ל (חברה קבלנית לחקלאות), למסגרת פעילות אחת שבה יכין עסקה בעיבוד התוצרת החקלאית ובשיווקה, בעוד חק"ל אמונה על העסקת הפועלים ועל הפעילות ההתיישבותית. לאורך שנות פעילותה גדולה קבוצת יכין למסגרות נוספות ובהן החברות הבנות יכין תעשיות בע"מ, הדרי גינת בע"מ, עץ וניר בע"מ ועוד.

 

בשנות ה-80 נהנה ענף ההדרים העולמי משגשוג, וליכין קמו מתחרים גלובליים חזקים שפגעו קשות ברווחיותה של הקבוצה וביכולתה להמשיך ולפעול. בתחילת שנות ה-90 האחזקות בחברה נמכרו לתאגיד בבעלות איש העסקים הבינלאומי והפילנתרופ הציוני מר סמי שמעון, אשר שם לו מטרה להחזיר עטרה ליושנה ולהוביל את יכין להתמודדות עם אתגרי העתיד.

 

מר שמעון שילם את החובות הכבדים שרבצו על הקבוצה, הזרים לה מיליוני דולרים והביא מומחים מתעשיית החקלאות בעולם לייעץ בשינוי ובפיתוח מתווה פעילותה. תמיכתו של מר שמעון אפשרה ליכין להשקיע בנטיעות ובפיתוח זנים ולפעול לפיתוח שווקים חדשים לתוצרת הישראלית בעולם. ואכן, לזכותה של קבוצת יכין רשומות הצלחות לא מבוטלות בהחדרת זנים חדשים בשוק העולמי, כדוגמת הפומלית, אשר זכתה להצלחה גלובלית מסחררת, לרבות במקומות רחוקים כמו יפן.

 

בשנת 2009 נפטר מר שמעון לאחר התמודדות אמיצה וממושכת עם מחלה קשה. כיום נמצאת הקבוצה בבעלותן המשותפת של רעייתו, גברת אנג'לה שמעון ובתם גברת אלכסנדרה שמעון.

 

הקבוצה ממשיכה בחזונו של מר שמעון לקדם ולפתח את הכלכלה בישראל, והיא מעבדת אלפי דונמים, מחדשת נטיעות ונמצאת בתהליכי בחינה מתמדת של זנים חדשים וטכנולוגיות חקלאיות מתקדמות. בנוסף לפעילות הקבוצה בענף החקלאות, מחזיקה הקבוצה בנכסי נדל"ן מניבים בפריסה ארצית כשבין נכסיה נדל"ן תעשייתי ומסחרי בהיקפים ניכרים. הקבוצה פועלת בהתמדה לפיתוח עתודות קרקע, לרבות קרקעות שבבעלותה הפרטית, בדגש על ייזום והקמה של מרכזי תעשייה, בילוי ומסחר ביישובי הפריפריה.